IQMA - Instituto de Química Molecular Aplicada

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

Biosensors

  • Desenvolupament de biosensors i inmunosensors.
  • Posada al punt d'assajos inmunoquímics.
  • Desenvolupament de metodologies de matrius de ADN i proteietes en suports interactius tipus CD.

Sensors óptics i sondes moleculars.

  • Sensors i sondes moleculars per al reconeixement electroquímic o cromo-fluorogénic d'anions, cations i espècies neutres d'interés.
  • Nous materials sensors (una aproximació nano-supramolecular).

Sensors electroquímics

  • Elèctrodes de membrana.
  • Instrumentació analítica aplicada al control mig ambiental.
  • Llengües i nassos electrònics.

Altres línies d'investigació