IQMA - Instituto de Química Molecular Aplicada

CONTACTE

Inst. de Quím. Molec. Aplic.
Camí de Vera, s/n
46022 València
Valencia
SPAIN

Tel: +34 963877343
Fax: +34 963879349
E-mail: ciqma@upv.es

Ubicació: Edifici 5M