IQMA - Instituto de Química Molecular Aplicada

L'Institut de Química Molecular Aplicada (IQMA), és un institut d'investigació i ensenyança amb interés en el desenvolupament de sensors químics (òptics, electroquímics i biosensors), nous materials, metodologies analítiques i equips de microelectrònica.

Es configura com a Institut Propi d'Investigació a principis de l'any 2005 i en l'actualitat aglutina, distribuïts en tres grups d'I+D+i, a més de 40 investigadors i becaris de diversos camps de la química analítica, orgànica i inorgànica, l'electrònica i l'enginyeria amb mes de 25 anys d'experiència en investigació.

L'objectiu de l'IQMA, és la transferència dels seus coneixements a la societat per mitjà de formació especialitzada, projectes d'I+D colaborativa o subcontractada, pretatacions de serveis i accions de transferència de tecnologia.

24.10.2007
Inaguració de la nostra pàgina web en valencià.

27.09.2007
Publicat article relacionat amb el Sistema detector basat en discs compactes. Repercusió en mitjans de comunicació. TechNewsWatch. Sciencedaily. Physorg. Spinneret. Newscientist. Eurkalert. Firstscience. CDs and DVDs in the lab JANE edit. DIY LAB SCANNER.

25.09.2007
WORKSHOP ON SENSORS. A LOCAL APPROACH. Valencia, 3 d'Octubre de 2007.

06.08.2007
WORKSHOP ON SENSORS. A LOCAL APPROACH. Valencia, 3 d'Octubre de 2007.